Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji.

Pro školní rok 2023/24 doplňujeme dva až tři žáky do 3. nebo 4. ročníku.

O ŠKOLE

Zajímá-li vás Brandola, zazvoňte kdykoli u dveří nebo využijte některý z kontaktů.

Brandola, Brána do labyrintu poznávání a vzdělávání nebo též Branická domácí škola Anny Wurmové je sdružená komunitní škola poskytující více než 10 let významný prostor pro individuální vzdělávání.

Předpokladem pro ně je kromě jiného nízký počet dětí (max. 8), vhodné pracovní i herní prostředí, zkušení a vstřícní vzdělavatelé. Cílovou skupinou jsou děti 1. stupně ZŠ.

Školu otevíráme v přízemí rodinného domu, ke kterému přiléhá dvůr s altánem. Při vhodném počasí bude plně využit. Prostory jsou bezbariérově řešeny.

Školní rok začíná v září, děti však mohou nastoupit kdykoli během roku.

Děti v této škole budou v režimu tzv. domácího vzdělávání (individuální vzdělávání podle §41 Školského zákona). To znamená, že budou zapsány k plnění povinné školní docházky v běžné ZŠ, kam se dvakrát ročně dostaví ke konzultacím/zkouškám. Tam jim pak také bude vydáno vysvědčení. Jinak budou denně navštěvovat Brandolu.

Na práci s dětmi se podílí několik učitelek a lektorek.

Vizí Brandoly je fungující skupina dětí a dospělých, jejíž hlavním programem je efektivní vzdělávání v klidném a pozitivně nastaveném prostředí.

Cílem je zvídavé dítě, které se zájmem poznává a snaží se pochopit svět, sebe, ostatní. Které bude sebevědomé, zároveň empatické. Dítě, které bude prostřednictvím získaných kompetencí (kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální, občanské, pracovní) schopné bezproblémově obstát na navazujícím 2. stupni ZŠ či na gymnáziu.

Výhodou nabízeného vzdělávání v Brandole je malý počet dětí, který poskytuje prostor pro cílenou individuální práci, zároveň je dostatečný pro přirozený vývoj sociálních dovedností dítěte.

Možnost individuálního přístupu a možnost přizpůsobit výuku specifickým požadavkům dítěte zvyšuje efektivitu a kvalitu vzdělávání.

Zkušenost s vedením dětí se specifickými poruchami učení a s vytvářením jejich individuálních vzdělávacích plánů.

Absence školního zvonění umožňuje věnovat aktuálnímu problému dostatečný čas bez přerušení.

Dalším plusem je nadstandardní výuka angličtiny, je vyučována denně a pod vedením aprobovaných učitelů.

Mimoškolní aktivity jsou v dosahu 2 – 10 minut pěšky od školy (kromě skautského oddílu – cca 15 minut).

Škola se nachází v klidné lokalitě starého Braníka, v blízkosti je lesopark Dobeška (CHKO) a zrevitalizované území u Vltavy vhodné k vycházkám, sportování i hrám, jež jsou součástí výuky, včetně cyklovýletů (u žáků se předpokládá ovládání jízdního kola).

Profesionální, ale přátelské vztahy mezi lektory a učiteli zaručující podnětné prostředí.

Díky malé skupině se ztrácí anonymita dětí i jejich rodin a o to víc se nabízí společný dialog nad průběhem vzdělávání.

VÝUKA

Vzdělávání dětí je vedeno podle Školního vzdělávacího programu školy, na které jsou děti přihlášeny k plnění povinné školní docházky.

Naše metody vyučování vycházejí a inspiraci čerpají mimo jiné z projektů činnostního učení, z projektového vyučování, z programů Zdravá škola, Montessori, Otevřené vyučování, Začít spolu, Tematická integrovaná výuka aj.  Tyto moderní metody vyučování jsou dlouhou praxí ověřeny, podporují kreativitu a všestranný rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální vlohy, schopnosti.

Výuka AJ probíhá denně a je doplněna aktivitami s externí lektorkou.

Návštěvy divadel, muzeí, exkurze, besedy se zajímavými lidmi apod. jsou pravidelnou součástí naší činnosti.

Plánovány jsou i mimopražské výlety a vícedenní pobyty v přírodě.

ORGANIZACE DNE

Vzdělávací část

08.45 - 09.00 Zahájení dne
09.00 - 10.00 Vzdělávací blok
10.00 - 10.15 Svačina
10.15 - 12.00 Vzdělávací blok
12.00 - 12.30 Oběd
12.30 - 14.00 Vzdělávací blok

UČITELÉ A LEKTOŘI

Mgr. Anna Wurmová

Anna Wurmová

Zakladatelka Brandoly, absolventka PedF UK obor učitelství 1.st. ZŠ s patnáctiletou praxí v ZŠ Školní 700, Praha 4, průběžně doplňovala a doplňuje svoje kantorské znalosti a dovednosti dalším vzděláváním (Moderní metody vyučování – PedF UK, kurzy nabízené NIDV A PAU, samostudium). Ve své práci s dětmi dlouhodobě spolupracovala s pedagogickou  fakultou  v Praze, jejíž studenti u ní vykonávali pod vedením PhDr. H. Hejlové, PhD. praxi. Od roku 2012 vede v Brandole výuku napříč předměty.

Proč Anna Wurmová zakládá Brandolu?

Proč v padesáti letech opouštím bezpečné a klidné vody státního zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu neurčitou? Proč otvírám vlastní soukromou miniškolu v tak ekonomicky nevhodné době?

Protože mám elán, sílu, zkušenosti, nápady a v neposlední řadě spolehlivé rodinné zázemí. To vše je předpokladem pro zdárné fungování zakládané školy, kde bude i přes náročnost vzdělávání klid a pohoda.

Protože když řeknu dětem A, chci jim také říct B. Chci na to mít dostatek času, který mi nebude určovat školní zvonění, ale momentální potřeba dětí, situace.

RNDr. Lubomír Wurm

Lubomír Wurm

Absolvent MFF UK – školník a údržbář.

CENÍK

Vzdělávací část Brandola
(zahrnuje výdaje na chod Brandoly, platy lektorů, sešity, výtvarné a jiné pomůcky)
9 500 Kč/měsíc
Učebnice Zdarma
Pracovní sešity k učebnicím Cena se odvíjí od ročníku dítěte
Vstupy do muzeí apod., výlety Cena dle aktuální aktivity
Stravování
Svačina a oběd Z domova

KONTAKT

Domácí škola Anny Wurmové
Brandola
Mezivrší 125/4
Praha 4 – Braník
147 00

Jméno Pozice E-mail Telefon
Mgr. Anna Wurmová Hlavní koordinátorka školy,
učitelka
anna.wurmova
[zavináč]brandola.cz
723 941 587
RNDr. Lubomír Wurm Informační a jiná technika lubomir.wurm
[zavináč]brandola.cz
724 223 449
Aktualizováno: 10. 5. 2023 Webslave LuWu © AnWu, BaKr, AlWu