Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji.

O ŠKOLE

Zajímá-li vás Brandola, zazvoňte kdykoli u dveří nebo využijte některý z
kontaktů.

Brandola, Brána do labyrintu poznávání a vzdělávání nebo též Branická domácí škola Anny Wurmové je sdružená komunitní škola poskytující významný prostor pro individuální vzdělávání.

Předpokladem pro ně je kromě jiného nízký počet dětí (max. 6), vhodné pracovní i herní prostředí, zkušení a vstřícní vzdělavatelé. Cílovou skupinou jsou děti 1. stupně ZŠ.

Školu otevíráme v přízemí rodinného domu, ke kterému přiléhá dvůr s altánem. Při vhodném počasí bude plně využit. Prostory jsou bezbariérově řešeny.

Školní rok začíná v září, děti však mohou nastoupit kdykoli během roku.

Děti v této škole budou v režimu tzv. domácího vzdělávání (individuální vzdělávání podle §41 Školského zákona). To znamená, že budou zapsány k plnění povinné školní docházky v běžné ZŠ, kam se dvakrát ročně dostaví ke konzultacím/zkouškám. Tam jim pak také bude vydáno vysvědčení. Jinak budou denně navštěvovat Brandolu.

Na práci s dětmi se podílí několik učitelek a lektorek.

Vizí Brandoly je fungující skupina dětí a dospělých, jejíž hlavním programem je efektivní vzdělávání v klidném a pozitivně nastaveném prostředí.

Cílem je zvídavé dítě, které se zájmem poznává a snaží se pochopit svět, sebe, ostatní. Které bude sebevědomé, zároveň empatické. Dítě, které bude prostřednictvím získaných kompetencí (kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální, občanské, pracovní) schopné bezproblémově obstát na navazujícím 2. stupni ZŠ či na gymnáziu.

Výhodou nabízeného vzdělávání v Brandole je malý počet dětí, který poskytuje prostor pro cílenou individuální práci, zároveň je dostatečný pro přirozený vývoj sociálních dovedností dítěte.

Možnost individuálního přístupu a možnost přizpůsobit výuku specifickým požadavkům dítěte zvyšuje efektivitu a kvalitu vzdělávání.

Zkušenost s vedením dětí se specifickými poruchami učení a s vytvářením jejich individuálních vzdělávacích plánů.

Absence školního zvonění umožňuje věnovat aktuálnímu problému dostatečný čas bez přerušení.

Dalším plusem je nadstandardní výuka angličtiny, je vyučována denně a pod vedením aprobovaných učitelů (7 hodin Aj týdně).

Mimoškolní aktivity jsou v dosahu 2 – 10 minut pěšky od školy (kromě skautského oddílu – cca 15 minut), některé přímo u nás v Brandole.

Škola se nachází v klidné lokalitě starého Braníka, v blízkosti je lesopark Dobeška (CHKO) a zrevitalizované území u Vltavy vhodné k vycházkám, sportování i hrám.

Profesionální, ale přátelské vztahy mezi lektory a učiteli zaručující podnětné prostředí.

Díky malé skupině se ztrácí anonymita dětí i jejich rodin a o to víc se nabízí společný dialog nad průběhem vzdělávání.

VÝUKA

Vzdělávání dětí je vedeno podle Školního vzdělávacího programu školy, na které jsou děti přihlášeny k plnění povinné školní docházky.

Naše metody vyučování vycházejí a inspiraci čerpají mimo jiné z projektů činnostního učení, z projektového vyučování, z programů Zdravá škola, Montessori, Otevřené vyučování, Začít spolu, Tematická integrovaná výuka aj.  Tyto moderní metody vyučování jsou dlouhou praxí ověřeny, podporují kreativitu a všestranný rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální vlohy, schopnosti.

Výuka AJ probíhá denně a je doplněna aktivitami s externí lektorkou.

Návštěvy divadel, muzeí, exkurze, besedy se zajímavými lidmi apod. jsou pravidelnou součástí naší činnosti.

Plánovány jsou i mimopražské výlety a vícedenní pobyty v přírodě.

ORGANIZACE DNE

Vzdělávací část

08.45 - 09.00 Zahájení dne
09.00 - 10.00 Vzdělávací blok
10.00 - 10.15 Svačina
10.15 - 12.00 Vzdělávací blok
12.00 - 12.30 Oběd
12.30 - 14.00 Vzdělávací blok

Volnočasová část

Odpolední mimoškolní aktivity (v dosahu do 10 minut).

Na kroužky mimo Brandolu děti docházejí samostatně.

Volnočasová aktivita Bližší info Kontakt
Knihomol Anna Wurmová, v prostorách Brandoly Anna Wurmová
Angličtina Externí lektor, v prostorách Brandoly Anna Wurmová
Doučování Anna Wurmová, v prostorách Brandoly Anna Wurmová
Florbal Roman Buček, probíhá v ZŠ Školní www.fcbucisteam.com
Fotbal ABC Braník www.abcbranik.cz
Moderní tanec Duncan Center www.duncanct.cz
Sokol Braník Tělovýchovná jednota nabízí rekreační sporty a karate www.branik.sokol.cz
Aerobic Rekreačně i závodně, fitko R. Javůrkové www.fitnessbranik.webnode.cz
Skautský oddíl Trilobit Turisticko - vodácký oddíl www.trilobit.cz
Keramika Keramika U Alžběty www.labounkova.cz
Hra na hudební nástroj ZUŠ Voborského, pobočka v ulici Školní www.zusvoborskeho.cz

UČITELÉ A LEKTOŘI

Mgr. Anna Wurmová

Anna Wurmová

Zakladatelka Brandoly, absolventka PedF UK obor učitelství 1.st. ZŠ s patnáctiletou praxí v ZŠ Školní 700, Praha 4, průběžně doplňuje svoje kantorské znalosti a dovednosti dalším vzděláváním (Moderní metody vyučování – PedF UK, kurzy nabízené NIDV A PAU). Ve své práci s dětmi dlouhodobě spolupracuje s pedagogickou  fakultou  v Praze, jejíž studenti/ky u ní vykonávají pod vedením PhDr. H. Hejlové, PhD. praxi. Úzce spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou pro Prahu 4 (PhDr. J. Klégrová), ve škole povede výuku napříč předměty.

Proč Anna Wurmová zakládá Brandolu?

Proč v padesáti letech opouštím bezpečné a klidné vody státního zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu neurčitou? Proč otvírám vlastní soukromou miniškolu v tak ekonomicky nevhodné době?

Protože mám elán, sílu, zkušenosti, nápady a v neposlední řadě spolehlivé rodinné zázemí. To vše je předpokladem pro zdárné fungování zakládané školy, kde bude i přes náročnost vzdělávání klid a pohoda.

Protože když řeknu dětem A, chci jim také říct B. Chci na to mít dostatek času, který mi nebude určovat školní zvonění, ale momentální potřeba dětí, situace.

Výuka anglického jazyka

Lucie Masopustová.

Asistentka učitelky

Mgr. Jana Pokorná.

Barbora Kročáková

Barbora Kročáková

3 roky PedF UK v oboru učitelství 1. st.ZŚ, před nástupem na mateřskou dovolenou učila v ZŠ Kavčí hory, Praha 4 – ve škole povede tělocvik, výtvarné a rukodělné činnosti, hudební výchovu.

Bc. Alžběta Wurmová

Alžběta Wurmová

Odpolední vychovatelka, absolventka oboru Sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně, dříve pracovala na pozici sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Pestrá klubovna (Brno).

RNDr. Lubomír Wurm

Lubomír Wurm

Absolvent MFF UK – školník a údržbář.

CENÍK

Vzdělávací část Brandola
(zahrnuje výdaje na chod Brandoly, platy lektorů, sešity, výtvarné a jiné pomůcky, dopolední svačiny)
8 000 Kč/měsíc
Učebnice Zdarma
Pracovní sešity k učebnicím Cena se odvíjí od ročníku dítěte
Vstupy do muzeí apod., výlety Cena dle aktuální aktivity
Doučování Individuální hodiny 200 Kč/60 min.
Volnočasová část (od 14.00) Aktivity mimo Brandolu Zajišťují rodiče
Aktivity v rámci Brandoly Cena dle aktuální aktivity
Stravování Dopolední svačina
(ovoce)
Zahrnuto v celkové ceně
Oběd Z domova

DOUČOVÁNÍ

Dětem navštěvujícím běžnou ZŠ nabízí Brandola kompletní přípravu, tedy pomoc se psaním domácích úkolů, referátů, procvičováním učiva atd.

KONTAKT

Domácí škola Anny Wurmové
Brandola
Mezivrší 125/4
Praha 4 – Braník
147 00

Jméno Pozice E-mail Telefon
Mgr. Anna Wurmová Hlavní koordinátorka školy,
učitelka,
vedoucí doučování
anna.wurmova
[zavináč]brandola.cz
723 941 587
Barbora Kročáková Učitelka výchov barbora.krocakova
[zavináč]brandola.cz
607 847 997
Bc. Alžběta Wurmová Koordinátorka odpoledních aktivit,
vychovatelka
alzbeta.wurmova
[zavináč]brandola.cz
721 065 097
RNDr. Lubomír Wurm Informační a jiná technika lubomir.wurm
[zavináč]brandola.cz
724 223 449
Aktualizováno: 23. 7. 2018 Webslave LuWu © AnWu, BaKr, AlWu